PHẠM, T. C. T.; THỊ, C.; NGUYỄN, N. N.; LÂM, H. D.; PHẠM, T. N. T. TÌNH HÌNH NHIỄM VIRUS VIÊM GAN B VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MANG THAI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 50, p. 121-128, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i50.133. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/133. Acesso em: 13 tháng 4. 2024.