DƯƠNG, P. L.; NGUYỄN, T. Đạt; PHẠM, . C. M. T.; LÊ, M. B. NGHIÊN CỨU CƠ CẤU CHI PHÍ VÀ KHẢ NĂNG TỰ CHI TRẢ CHO CHĂM SÓC Y TẾ Ở NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 50, p. 114-121, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i50.132. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/132. Acesso em: 28 tháng 2. 2024.