LÝ , Hồng Khiêm; NGUYỄN, Trung Nghĩa; HUỲNH , Nguyễn Phương Quang; NGUYỄN , Trương Thái Trân. Thực trạng công tác quản lý người bệnh đái tháo đường và một số yếu tố liên quan tại các trạm y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 47, p. 14–20, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i47.13. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/13. Acesso em: 20 tháng 7. 2024.