TRẦN, Thị Kim Liên; NGUYỄN, Phương Toại. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH HẬU COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI NHIỄM COVID-19 TẠI QUẬN NINH KIỀU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 85–92, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.1287. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1287. Acesso em: 20 tháng 7. 2024.