MAI, Hồ Huỳnh Sa; NGUYỄN, Thắng; NGUYỄN, Thị Ngọc Nga; VÕ , Thành Lợi. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC HỢP LÝ HEN PHẾ QUẢN CẤP Ở BỆNH NHI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN SẢN - NHI CÀ MAU NĂM 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 182–188, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.1280. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1280. Acesso em: 25 tháng 7. 2024.