LƯ, Trí Diến; NGUYỄN, Thanh Hải; NGUYỄN , Thị Nhân Mỹ; NGUYỄN, Thị Diễm My; VÕ, Văn Thi. LIÊN QUAN GIỮA MỨC ĐỘ NẶNG SUY DINH DƯỠNG CẤP VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI Ở TRẺ TỪ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 128–134, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.1279. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1279. Acesso em: 20 tháng 7. 2024.