TRẦN, Đoàn Hậu; HUỲNH, Văn Trương; TRẦN, Quốc Tường; NGUYỄN, Tuấn Anh; VÕ, Phạm Trung Hiếu. NGHIÊN CỨU ĐỘT BIẾN KHÁNG CLARITHROMYCIN VÀ LEVOFLOXACIN CỦA VI KHUẨN HELICOBACTER PYLORI Ở BỆNH NHÂN VIÊM DẠ DÀY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU VÀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH VŨ MEDIC BẠC LIÊU NĂM 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 175–181, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.1277. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1277. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.