NGUYỄN, Thị Linh Em; NGUYỄN, Thắng; PHẠM, Thị Ngọc Nga; TRẦN, Thị Như Lê. NGHIÊN CỨU IN VITRO SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN HELICOBACTER PYLORI CÓ VÀ KHÔNG CÓ TẠO MÀNG SINH HỌC (BIOFILM). Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 196–203, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.1275. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1275. Acesso em: 23 tháng 7. 2024.