NGUYỄN, . H. T.; NGUYỄN, T. L.; NGUYỄN, T. T. H.; ĐẶNG, D. K. NGHIÊN CỨU TÍNH AN TOÀN VÀ PHÙ HỢP TRONG SỬ DỤNG THUỐC ỨC CHẾ BƠM PROTON Ở BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ ĐIỀU TRỊ DỊCH VỤ TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022- 2023 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 62, p. 223-230, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i62.1271. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1271. Acesso em: 8 tháng 12. 2023.