THÁI, T. Để; NGUYỄN, T. H. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỎI BỂ THẬN NHIỀU VIÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỘI SOI SAU PHÚC MẠC TẠI CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 50, p. 85-92, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i50.127. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/127. Acesso em: 1 tháng 12. 2023.