THÁI, Thành Để; NGUYỄN, Trung Hiếu. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỎI BỂ THẬN NHIỀU VIÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỘI SOI SAU PHÚC MẠC TẠI CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 50, p. 85–92, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i50.127. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/127. Acesso em: 24 tháng 5. 2024.