PHAN, Q. T.; DƯƠNG, X. C.; TRƯƠNG, K. V.; CHÂU, T. D.; TRẦN, T. T.; BÙI, T. N. T.; NGUYỄN, N. N. T. NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ TRÀ HOÀ TAN TỪ CAO CHIẾT NẤM VÂN CHI ĐỎ (Pycnoporus sanguineus) HỖ TRỢ GIẢM CÂN . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 62, p. 158-164, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i62.1268. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1268. Acesso em: 7 tháng 12. 2023.