ĐINH, Văn Thái; HỒ, Long Hiển; PHẠM, Văn Lình; LÂM, Hoàng Huấn; LỮ, Hoàng Phi; ĐẶNG, Quang Tùng. ĐỐT NHIỆT SÓNG CAO TẦN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN TẠI CẦN THƠ NĂM 2021 – 2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 155–162, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.1265. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1265. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.