NGUYỄN, Văn Trình; HUỲNH , Bảo An; NGUYỄN , Bích Chăm; HUỲNH , Thị Xuân Thu; PHẠM, Thị Ngọc Đào; NGUYỄN , Thị Luyến; TRƯƠNG , Thái Lam Nguyên; TRẦN , Thái Thanh Tâm. KHẢO SÁT MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC CÔNG THỨC ƯỚC ĐOÁN ĐỘ LỌC CẦU THẬN VỚI ĐỘ THANH THẢI CREATININE 24 GIỜ CỦA SINH VIÊN Y KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 35–363, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.1255. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1255. Acesso em: 20 tháng 7. 2024.