Bùi Minh Thiện; Dương Xuân Chữ. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC TRONG KÊ ĐƠN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI TẠI TRUNG TÂM Y TẾ TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 50–56, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.1252. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1252. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.