LÊ, H. L.; TRẦN, T. Y. D.; PHAN, T. T. N.; HÀ, T. K. P.; NGUYỄN, T. M. D.; NGUYỄN, B. P. KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG PHÒNG CHỐNG COVID-19 CỦA NGƯỜI DÂN TRONG THỜI KỲ BÌNH THƯỜNG MỚI TẠI THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT TỈNH BÌNH DƯƠNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 50, p. 69-77, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i50.125. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/125. Acesso em: 1 tháng 12. 2023.