NGUYỄN, Phan Nguyên Dương; TRẦN, Viết An; BÙI, Thế Dũng. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG NGẮN HẠN CỦA HẠ NATRI MÁU Ở BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 42–49, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.1245. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1245. Acesso em: 20 tháng 7. 2024.