LAO , Keat; CAO , Thị Tài Nguyên; ĐẶNG , Duy Khánh. NGHIÊN CỨU TÍNH PHÙ HỢP TRONG SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU TRÊN BỆNH NHÂN NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 36–42, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.1234. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1234. Acesso em: 20 tháng 7. 2024.