NGUYỄN , Kim Ngân; NGUYỄN , Thị Diễm. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM BẰNG THUỐC SACUBITRIL /VALSARTAN. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 29–35, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.1232. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1232. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.