NGUYỄN, Phước; NGUYỄN , Trung Hiếu. NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH BỆNH TẬT, TỬ VONG VÀ XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LONG KHÁNH NĂM 2018-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 23–28, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.1228. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1228. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.