TRẦN, Vũ Thơ; LÊ, Minh Lý; HOÀNG, Quang Bình. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT PHACO ĐẶT KÍNH NỘI NHÃN ĐA TIÊU CỰ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐỤC THỂ THỦY TINH TẠI BỆNH VIỆN MẮT – RĂNG HÀM MẶT CẦN THƠ NĂM 2022 – 2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 15–22, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.1224. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1224. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.