NGUYỄN, Trọng Nhân; DƯƠNG, Phúc Lam; NGUYỄN, Tấn Tài; PHẠM, Nguyễn Anh Thư; TRỊNH, Thị Vân. KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VÀ TIẾP CẬN CHƯƠNG TRÌNH BAO CAO SU PHÒNG NGỪA LÂY NHIỄM HIV/AIDS Ở SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 50, p. 54–62, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i50.122. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/122. Acesso em: 20 tháng 4. 2024.