NGUYỄN , Tri Minh Trí; NGUYỄN, Kỳ Duy Tâm; DƯƠNG, Hữu Nghị. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM SỤN VÀNH TAI CÓ TỤ DỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 8–15, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.1215. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1215. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.