NGUYỄN, Thị Ngọc Hân; MAI, Thụy Khánh Đoan; HOÀNG, Thị Thúy An; PHAN, Thị Dung; HỒ, Thị Hồng Đào; LƯ, Trí Diến; DƯƠNG, Thị Thùy Trang. THỰC TRẠNG THỰC HÀNH VỆ SINH TAY THƯỜNG QUY CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 50, p. 48–53, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i50.121. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/121. Acesso em: 24 tháng 5. 2024.