LÊ, N. T. N.; VÕ, D. N.; LÊ, T. K.; NGUYỄN, T. T. H.; PHẠM, H. L. TÍNH GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐO FINDRISC TRONG PHÁT HIỆN BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 TRÊN NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 50, p. 33-40, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i50.119. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/119. Acesso em: 9 tháng 12. 2023.