HUỲNH, Nguyễn Phương Quang; HUỲNH, Nguyễn Phương Thảo. RÀO CẢN TRONG CHẤP NHẬN TIÊM NGỪA VẮC XIN VIRUS CÚM MÙA CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2020. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 50, p. 24–32, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i50.118. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/118. Acesso em: 24 tháng 5. 2024.