LÝ, H. H. H.; VÕ, T. B. N.; TRẦN, T. T.; NGUYỄN, T. N.; DƯƠNG, N. X. L. KHẢO SÁT MÃ VẠCH ADN, ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT, CHIẾT XUẤT VÀ ĐỊNH TÍNH TINH DẦU CỦA CÂY KHUYNH DIỆP SỪNG CAO-HỌ SIM (MYRTACEAE). Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 50, p. 14-24, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i50.117. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/117. Acesso em: 13 tháng 4. 2024.