NGUYỄN, V. Đời; NGUYỄN, T. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH DỰ PHÒNG TRÊN BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT MỔ LẤY THAI TẠI MỘT BỆNH VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 62, p. 24-30, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i62.1161. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1161. Acesso em: 6 tháng 12. 2023.