LÝ , Anh Huy; DƯƠNG, Minh Đức; TRẦN, Ngọc Quế; DÁP, Thanh Giang; BÙI, Ngọc Phương Oanh; PHẠM, Lê Huyền Trang; LÊ, Minh Thái; LƯU, Huỳnh Bảo Châu. HÀNH VI TÌNH DỤC KHÔNG AN TOÀN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NAM QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 50, p. 7–14, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i50.116. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/116. Acesso em: 17 tháng 6. 2024.