DƯƠNG, Thị Thanh Vân; TRƯƠNG, Thị Như Hảo; PHẠM, Hoàng Khánh; TRẦN, Xuân Quỳnh; ĐỖ, Thị Thanh Trà. BẠCH CẦU ÁI TOAN MÁU – DẤU ẤN SINH HỌC TIÊN LƯỢNG ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 50, p. 1–7, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i50.115. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/115. Acesso em: 24 tháng 5. 2024.