DƯƠNG, T. T. V.; TRƯƠNG, T. N. H.; PHẠM, H. K.; TRẦN, X. Q.; ĐỖ, T. T. T. BẠCH CẦU ÁI TOAN MÁU – DẤU ẤN SINH HỌC TIÊN LƯỢNG ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 50, p. 1-7, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i50.115. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/115. Acesso em: 29 tháng 11. 2023.