NGUYỄN VĂN CƯỜNG; LÊ VĂN LIÊN; LÊ TRUNG NHI; NGUYỄN THỊ TRANG ĐÀI; NGUYỄN THỊ NGỌC VÂN; VÕ NGỌC VĂN QUÂN. NGHIÊN CỨU THỰC VẬT HỌC VÀ DI TRUYỀN HỌC CỦA LOÀI MẮM ĐEN (AVICENNIA SP.) TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 48, p. 62–69, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i48.111. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/111. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.