PHẠM, . L. C. T.; PHAN , V. H. B.; ĐỖ , T. T. . Đánh giá kết quả điều trị áp tơ tái phát bằng laser Diode mức năng lượng thấp tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 47, p. 7-13, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i47.11. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/11. Acesso em: 5 tháng 12. 2023.