PHAN TRANG NHÃ; VƯƠNG THỊ HÒA; LÊ TRUNG HIẾU. KẾT QUẢ CHĂM SÓC, ĐIỀU TRỊ BỆNH NHI TIÊU CHẢY CẤP DƯỚI 5 TUỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI KHOA NỘI TIÊU HÓA BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2020 - 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 48, p. 54-62, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i48.108. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/108. Acesso em: 5 tháng 12. 2023.