HUỲNH TỐ NHƯ. KHẢO SÁT NHU CẦU CẦN ĐƯỢC HỖ TRỢ CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC CHO NGƯỜI BỆNH ĐỘT QUỴ TẠI CÁC THỜI ĐIỂM KHÁC NHAU. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 48, p. 121-128, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i48.100. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/100. Acesso em: 4 tháng 12. 2023.