ĐỖ , T. K. P.; NGUYỄN, T. K.; NGUYỄN, T. N. T. . Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị dự phòng tái phát cơn đau đầu Migraine bằng Topiramate. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 47, p. 1-6, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i47.10. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/10. Acesso em: 4 tháng 12. 2023.