Võ Hoàng Nghĩa *, Mai Huỳnh Ngọc Tân, Nguyễn Như Nghĩa, & Phạm Hữu Lý. (2022). KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG THẬN HƯ NGUYÊN PHÁT Ở NGƯỜI LỚN BẰNG PHÁC ĐỒ CORTICOSTEROID ĐƠN THUẦN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 48, 82-89. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i48.91