Võ , T. T., Ngô Thái Diệu Lương, Hạ Chí Lộc, & Nguyễn Thị Hoài Trang. (2022). KẾT QUẢ BUỔI ĐẦU ĐIỀU TRỊ TRIỆU CHỨNG KHÔ MẮT MỨC ĐỘ NHẸ BẰNG ĐỘNG TÁC XOA XOANG VÀ MẮT TRÊN SINH VIÊN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 48, 9 - 15. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i48.88