Lý , N. T., Thạch , T. B. N., Nguyễn , T. M. Đạt, Phạm , H. H., Lý , T. L., Đỗ , T. D. C., Nguyễn , T. M. T., & Phạm , Đình K. (2022). TỶ LỆ HIỆN MẮC VÀ CÁC YẾU TỐ DỰ ĐOÁN GIA TĂNG MỨC ĐỘ RỐI LOẠN LO ÂU CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC TRĂNG TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 48, 1- 8. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i48.87