Lê , V. L., & Lê , T. T. (2023). NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TIÊU CHẢY CẤP Ở TRẺ DƯỚI 5 TUỔI VÀ KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ PHÒNG CHỐNG TIÊU CHẢY CẤP CỦA CÁC BÀ MẸ TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2020-2021 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 41, 141-147. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/768