Võ, . Q. L. D., & Huỳnh , T. M. D. . (2023). CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM SOÁT GLUCOSE MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP - BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2017-2020 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 41, 114-120. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/764