Nguyễn, V. P., Nguyễn, V. K., Ngô, H. T., & Lê, V. M. (2023). NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH, CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BIẾN CHỨNG TÂM THẦN Ở BỆNH NHÂN HẬU NHIỄM COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022-2023 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 62, 122-128. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.737