Trần , N. Ý., Huỳnh , C. Đ., Triệu , K. N., Trần , C. M., Trần , H. D., Trịnh , Đ. T., Võ , T. H., & Mai , V. Đ. (2023). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ SỚM CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ 2021 – 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 78-84. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.730