Trần, T. N. N., Đặng, M. T., Nguyễn, N. T., & Bùi, X. T. (2023). NGHIÊN CỨU VIỆC TUÂN THỦ DÙNG THUỐC CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 62, 44-48. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.726