Nguyễn, M. T., Cao, V. T., Nguyễn, D. K., Trương, Q. B., Đỗ, V. H., Trần, T. L., & Nguyễn, Q. T. (2023). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TẾ BÀO THẬN BẰNG PHẪU THUẬT CẮT THẬN BẢO TỒN THẬN TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 58, 232-237. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.716