Nguyễn, T. N., & Hồ, A. C. (2023). NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM ỐNG TAI NGOÀI DO NẤM . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 58, 217-224. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.714