Nguyễn, H. L., & Nguyễn, V. K. (2023). ỨNG DỤNG CÁC VẠT DA CƠ CÓ CUỐNG TRONG TẠO HÌNH KHUYẾT HỔNG SAU PHẪU THUẬT TRIỆT CĂN UNG THƯ BIỂU MÔ KHOANG MIỆNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ . Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, (58), 202-209. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.712