Bùi, C. T., Hồ, T. T. T., Huỳnh, T. N. Ánh, & Lê, T. T. (2023). KHẢO SÁT TỶ LỆ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ Ở THAI PHỤ ĐẾN KHÁM THAI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN – NHI ĐÀ NẴNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 58, 194-201. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.711