Nguyễn, T. T., Đặng, T. H., Hồ, T. N. S., Nguyễn, V. T., & Lê, N. Ánh. (2023). ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC UNG THƯ VÚ CÓ BỘ BA DẤU ẤN HÓA MÔ MIỄN DỊCH ÂM TÍNH TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 58, 187-193. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.710