Trần, T. M. N., Hồ, T. T. T., Ngô, T. T., Huỳnh, T. N. Ánh, & Lê, T. T. (2023). KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ ANTI THYROGLOBULIN HUYẾT TƯƠNG TRONG THEO DÕI NGƯỜI BỆNH UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA CÓ PHẪU THUẬT KẾT HỢP ĐIỀU TRỊ I-131 TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG . Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, (58), 181-186. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.709