Hoàng, T. M. H., Nguyễn, T. Đoan T., & Nguyễn, P. U. N. (2023). KHẢO SÁT TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN GÂY VIÊM PHỔI THƯỜNG GẶP TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 58, 167-173. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.707