Nguyễn, T. Đoan T., Phan, T. L. P., Hoàng, T. M. H., & Nguyễn, H. H. (2023). ĐẶC ĐIỂM GÂY BỆNH VÀ TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA PSEUDOMONAS AERUGINOSA TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG . Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, (58), 159-166. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.706