Nguyễn, T. Đ. T., Phan, T. L. P., Hoàng, T. M. H., & Nguyễn, H. H. (2023). ĐẶC ĐIỂM GÂY BỆNH VÀ TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA PSEUDOMONAS AERUGINOSA TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 58, 159-166. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.706